068 Autumn Gold 1979 - Oil on Masonite - 18 x 10 - Frame: 27 x 19 x 2
068 Autumn Gold 1979 – Oil on Masonite – 18 x 10 – Frame: 27 x 19 x 2

PRIVATE COLLECTION